TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni inceledi. Teklifin 30 maddesinden biri geri çekildi, geriye kalanlar komisyon tarafından onaylandı.

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Kanun Teklifi Üzerine Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Kanun teklifine ilişkin ilk sözü, teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e verildi.

Kılavuzluk ve Römorkörlük Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler

Eldemir, kanun teklifinin ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknoloji alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltileceğini belirterek, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere yönelik taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme getirildiğini söyledi.

Limanlara Gelen Gemilerden 'Sera Gazı Emisyonu' Bedeli Alınacak

Eldemir, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen kılavuzluk ve römorkörlük hizmetlerinden elde edilen pay oranına ilişkin hususların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine atıfta bulunarak, limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçlarıyla hesaplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi gerektiğini belirtti.

Havalimanlarına Yönelik Düzenlemeler

Eldemir, kanun teklifinde havalimanlarına yönelik düzenlemelerin de yapıldığını belirterek, yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislere izin verilmesi düzenlemesinin yer aldığını ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Fosil Yakıt Kullanmayan Gemilerden Harç Alınmayacak

Eldemir, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde, gemilerin ilk kayıt ve yıllık harçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını vurgulayarak, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan deniz araçlarının ana sevk sistemlerinin fosil yakıt olmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmayacağını belirtti.