Uçuş personeli, havacılık endüstrisinin bel kemiğini oluşturan pilotlar, kabin memurları ve diğer destek personelinden oluşur. Bu meslek grubu, işlerinin doğası gereği, atmosferin üst katmanlarında daha fazla zaman geçirir ve bu da onları kozmik radyasyon gibi çeşitli radyasyon türlerine maruz bırakır. Uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon türleri, bu radyasyonun potansiyel sağlık etkileri ve alınabilecek önlemlere bir göz atalım.

Kozmik Radyasyon Nedir?

Kozmik radyasyon, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklardan oluşur. Dünya atmosferi ve manyetik alanı, bu radyasyonun büyük bir kısmını engeller; ancak, atmosferin daha ince olduğu yüksek irtifalarda, bu koruma azalır. Uçaklar genellikle 30.000-40.000 feet (yaklaşık 9-12 km) yükseklikte uçarlar ve bu irtifalarda kozmik radyasyon yoğunluğu artar.

Radyasyonun Türleri

1. Galaktik Kozmik Radyasyon (GCR): Güneş sistemi dışından gelen yüksek enerjili parçacıklardır.

2. Güneş Parçacık Olayları (SPE): Güneşte meydana gelen patlamalar sonucu yayılan yüksek enerjili parçacıklardır.

3. Sekonder Radyasyon: Atmosfere giren kozmik ışınların hava molekülleri ile etkileşime girmesi sonucu oluşan radyasyon türüdür.

Sağlık Üzerindeki Etkiler

Kozmik radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri, maruziyet süresi ve dozuna bağlıdır. Yüksek dozlarda radyasyon, DNA hasarına, hücre ölümüne ve kanser riskinin artmasına neden olabilir. Uçuş personelinde en sık görülen sağlık sorunları arasında katarakt, kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli kanser türleri bulunur. Ancak, bu risklerin genel popülasyona göre ne kadar arttığı konusu hala araştırma aşamasındadır.

Emirates'in A380'ine yolcu köprüsü çarptı! Emirates'in A380'ine yolcu köprüsü çarptı!

Maruziyet Seviyeleri

Uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon dozu, uçuşun süresi, yüksekliği ve enlemi gibi faktörlere bağlıdır. Örneğin, kutup bölgelerinden geçen uçuşlar, ekvator bölgesindeki uçuşlara göre daha yüksek radyasyon seviyelerine sahiptir. Ortalama bir uçuş personeli, yılda yaklaşık 3-6 mSv (milisievert) radyasyon dozu alır. Bu, bir nükleer santral işçisinin maruz kaldığı doz ile karşılaştırılabilir.

Önlemler ve Yönetmelikler

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi kuruluşlar, uçuş personelinin radyasyon maruziyetini izlemek ve sınırlamak için çeşitli yönetmelikler ve rehberler yayınlamıştır. Bu önlemler arasında şunlar bulunur:

1. Radyasyon İzleme: Uçuş personelinin radyasyon dozlarının düzenli olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması.

2. Eğitim ve Bilgilendirme: Uçuş personelinin radyasyon riskleri ve korunma yöntemleri hakkında eğitilmesi.

3. Uçuş Planlaması: Radyasyon seviyelerinin yüksek olduğu zamanlarda ve bölgelerde uçuşların minimize edilmesi.

4. Koruyucu Ekipman: Güneş parçacık olaylarına karşı korunma sağlamak için özel ekipmanların kullanılması.

Uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon, havacılık endüstrisinde önemli bir sağlık riski oluşturur. Bu risklerin minimize edilmesi için uluslararası standartlara uygun olarak çeşitli önlemler alınmalıdır. Radyasyon izleme, eğitim ve uygun uçuş planlaması, uçuş personelinin sağlığını korumada kritik öneme sahiptir. Bu konuda daha fazla araştırma ve bilinçlendirme çalışmaları, uçuş personelinin güvenliğini ve sağlığını artırmaya yönelik önemli adımlar olacaktır.

Radiation

©WWW.AERONEWS24.COM