Uçaklarda Tat Alma Duyusu: Yüksek İrtifada Lezzet Algısı Uçaklarda Tat Alma Duyusu: Yüksek İrtifada Lezzet Algısı

Türk Hava Yolları (THY), bugün saat 15.00’te İstanbul Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Toplantıda yönetimde olası değişiklikler en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gündem Maddeleri

THY’nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının gündemi oldukça dolu. İşte ele alınacak maddeler:

 • Açılış ve Başkanlık Seçimi: Toplantı resmi olarak açılacak ve başkanlık oluşturulacak.
 • 2023 Faaliyet Raporu: THY’nin 2023 yılı faaliyet raporu okunup değerlendirilecek.
 • Bağımsız Denetim Raporları: 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporları sunulacak.
 • Finansal Tablolar: 2023 yılı finansal tabloları gözden geçirilecek ve onaylanacak.
 • Yönetim Kurulu’nun İbrası: Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oylanacak.
 • Kar Payı Dağıtımı: Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtım önerisi tartışılıp karara bağlanacak.
 • Yönetim Kurulu Ücretleri: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecek.
 • Denetçi Seçimi: Yeni denetçi ve topluluk denetçisi seçimi yapılacak.
 • Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ): SPK gereğince üçüncü kişiler lehine verilen TRİ hakkında bilgi verilecek.
 • Bağışlar ve Üst Sınır: 2023 yılı bağışları hakkında bilgi verilip 2024 yılı için üst sınır belirlenecek.
 • Hisse Geri Alımları: 2023 yılı hisse geri alımları hakkında bilgi verilecek.
 • Kurumsal Yönetim İlkesi: SPK’nın 1.3.6 numaralı ilkesine göre belirli işlemler hakkında bilgi sunulacak.
 • Dilek ve Temenniler: Toplantının son kısmında dilek ve temenniler alınarak kapanış yapılacak.

Yönetimde Değişiklik Beklentisi

THY’nin genel kurul toplantısında, yönetimde olası değişiklikler konusunda büyük bir merak hakim. Şirketin son dönemdeki performansı ve geleceğe yönelik stratejileri, yönetim kurulunda değişiklik gerekip gerekmediği sorusunu gündeme taşıdı. Hissedarlar ve sektör temsilcileri, bu değişikliklerin şirketin stratejik hedeflerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Kritik Kararlar

Toplantının en önemli maddeleri arasında 2023 yılı finansal tabloları ve kar payı dağıtımı yer alıyor. Ayrıca, yönetim kurulunun ibrası ve denetçi seçimi de toplantının kritik kararları arasında bulunuyor. Hissedarlar, bu kararların şirketin gelecekteki yönelimine önemli etkileri olacağı görüşünde.

Sonuç olarak, THY'nin bugün yapılacak genel kurul toplantısı, şirketin gelecekteki stratejilerini ve yönetim yapısını şekillendirecek önemli kararların alınacağı bir platform olacak. Hissedarlar, yönetimde yapılabilecek olası değişiklikleri ve bu değişikliklerin şirketin performansına olan etkilerini dikkatle izleyecek.