Türk Hava Yolları'nın Genel Kurul tarihi açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY) tarfından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)  yapılan bildirimde Türk Hava Yolları'nın genel kurul toplantısının tarihi ve yeri açıklandı..

Türk Hava Yolları tarafından yapılan bildirime göre THYAO'nun olağan kurul toplantısını 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 15:00 'te gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları Genel Kurul Toplantısı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapışacak.

THY, DOLANDIRICILARI İŞTEN ÇIKARDI ORTALIK KARIŞTI! THY, DOLANDIRICILARI İŞTEN ÇIKARDI ORTALIK KARIŞTI!

GENEL KURULUN GÜNDEM MADDELERİ;

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 - 2023 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

AERONEWS24