SIA Engineering Group (SIAEC), yıllık %46 artışla 97,1 milyon dolarlık net kâr kaydetti.

Grup, 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için MRO hizmetlerine olan talepte devam eden toparlanmanın etkisiyle yıllık %37,5 artışla 1.094,2 milyon dolar gelir elde etti. Grup harcamaları %32,8 gibi daha düşük bir oranda artarken, bu artış esas olarak daha yüksek işgücü maliyetleri ve malzeme kullanımından kaynaklanıyor. (Not: Rakamlar Singapur doları cinsindendir.)

Murat Şeker Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su arasında Murat Şeker Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su arasında

Gelir artışının harcama artışını aşmasıyla grubun faaliyet performansı, geçen yılki 26,3 milyon dolarlık faaliyet zararından bu yıl 2,3 milyon dolarlık faaliyet kârına yükselerek yıllık bazda 28,6 milyon dolar arttı.

Ortaklıklar ve iştirak şirketlerinden elde edilen kârın payı da 23,2 milyon dolar (+%29,8) artarak 101,0 milyon dolara yükseldi. Motor ve bileşen segmentinden elde edilen kar %28,2 artarak 97,7 milyon dolara yükselirken, uçak gövdesi ve hat bakım segmentinden elde edilen kar 3,3 milyon dolara yükseldi.

31 Mart 2024'te sona eren mali yılda, küresel hava yolculuğu ve uçuş faaliyetlerinin pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasıyla uçak MRO hizmetlerine olan talep güçlüydü. Buna bağlı olarak Grup, iş hacmi arttıkça tüm iş birimlerinde ve şirket portföyünde gelir artışı kaydetmiştir.

Singapur'da Hat Bakımı tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı geçen yıla göre% 39.1 daha yüksekti. Mart 2023'teki %78,7'ye kıyasla Mart 2024'te gerçekleştirilen uçuş sayısı pandemi öncesi hacmin %94,4'üydü. Denizaşırı Hat Bakım istasyonlarında, ele alınan uçuşlarda benzer bir artış eğilimi vardı. Üs Bakımında hangar kontrollerine olan talep, yıl boyunca sağlıklı kaldı ve daha fazla uçak hizmete döndükçe hafif kontrollerin sayısında kayda değer bir artış oldu. Malezya'daki Subang hangarları 2025'te faaliyete geçtiğinde Üs Bakımı'nın bölgedeki kapasitesi daha da artırılacak.

AERONEWS24