Pegasus Havayolları'nın (PGSUS) 28 Mart'ta gerçekleştirilen genel kurulunda alınan kararlar KAP'a bildirildi.

Pegasus tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan bildirimde alınan kararlar açıklandı;

BOEING GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ TEST EDECEK BOEING GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ TEST EDECEK

1. Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna yapılan atama katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.

2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.

3. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

4. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı tespitine katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5. Mehmet Tevfik NANE, Ali İsmail SABANCI, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, David Florenz Alexander VISMANS ve Ayşegül İLDENİZ'in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin ücret ve hak ediş esasları katılan pay sahiplerince oy çokluğuyla tespit edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.

8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

9. 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek ek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

TOPLANTI TUTANAĞI İÇİN TIKLAYIN : Pgsus 28.03.2024 Genel Kurul Toplantisi Tutanaği

AERONEWS24