Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-SEN)' yaptığı açıklama ile İAÇ kararına devam edeceğini açıkladı.

Uzun bir süredir haklı direnişlerine devam eden HTK-SEN şok edici bir kararı daha açıkladı.

HTK-SEN YOLUNA YILMADAN DEVAM EDİYOR

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-SEN) elde etmeyi hedefler doğrultusunda anayasal haklarını kullanarak haklı direnişine devam ediyor. Bu bağlamda başlattıkları inisyatif almadan çalışma falliyetlerine yenisni ekleyen sendikadan şu açıklama yapıldı;

Bilindiği üzere hava trafik kontrolörlerimizin yıllardır süregelen bir mağduriyetine ilişkin iyileştirme ihtiva eden bir düzenleme, TBMM’ye sevk edilmişti. Düzenlemenin gündeme geldiği ilk günden itibaren kurumda faaliyet gösteren tüm STK’lar adeta organize bir kötülükle bir araya gelerek, mezkur düzenlemenin aleyhine çalışmalar yürütmüştür.

Düne kadar yaptığımız sendikal faaliyeti devleti tehditle, insanları mağdur etmekle itham edenler, bu düzenlemeyi engellemek adına memurlar için yasal olmayan eylemlere tevessül etmekte dahi beis görmemiştir. Hava seyrüsefer hizmetlerinin asli operasyonel unsuru olan hava trafik kontrolörlerimizin özlük haklarına ilişkin her düzenlemede “biz alamıyorsak onlar da almayacak” zihniyetiyle kazan kaldıranlar, ilgili taslağın komisyon gündeminden çıkarılmasıyla bir kez daha zafer çığlıkları eşliğinde kutlamalara başlamıştır. Kutladıkları netice, yıllardır olduğu gibi ülkemizin milyarlarca liralık kaybına yol açmaktan başka bir şey değildir.

Hamaset edebiyatıyla milli kavramları dilinden düşürmeyenler, kamuyu zarara uğratmak adına canla başla mücadele edip, bununla övünerek oksimoronun en nadide örneklerinden birisini sergilemiştir. Gelinen nokta, EUROCONTROL üyesi 41 ülke arasında ticari nitelikli havalimanı işletmeciliğiyle, stratejik nitelikli seyrüsefer hizmetlerinin bir arada sunulduğu son ülke olan Türkiye’mizin bu alanda köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu kanıtlar niteliktedir.

Nitekim aynı kurum içerisinde EC prensipleri çerçevesinde maliyeti karşılanmayan personelin gönlünü hoş tutma gayesiyle, “iş barışı” adı altında yıllardır ülkemiz ekonomisinin kayba uğratılmasının, seyrüsefer hizmetlerinin asli unsuru olan hava trafik kontrolörlerimizin haklı taleplerinin yok sayılmasının kaynağı bu ikili yapıdır. Sayıştay Başkanlığı da KİT denetim raporlarında bu duruma dikkat çekerek, “EUROCONTROL’den daha yüksek gelir elde eden ülkelerdeki organizasyonel yapının oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunulmasını” tavsiye etmiştir.

Yaşanan son gelişmeler göstermiştir ki hava trafik kontrolörlerimizin özlük haklarına ilişkin verilen vaatlerin karşılanması bir yana, yıllardır süregelen bir haksızlığın giderilmesi noktasında dahi somut bir irade sergilenememektedir. Bu çerçevede, anılan hususlarda farkındalık oluşturmak adına icra edilen ve iyi niyet çerçevesinde haftanın üç günü gerçekleştirilen İAÇ faaliyetinin gün sayısında değişik yapılması zarureti doğmuştur.

Sendika Yönetim Kurulumuzca alınan kararla, haklı taleplerimiz hususunda farkındalık oluşturmak, ülkemizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda adımlar atılmasını sağlamak adına ilan edilen inisiyatif almadan çalışma faaliyeti tarihlerinin 7-17 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilecek şekilde güncellenmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle, taleplerimiz yerine getirilinceye dek bu faaliyetin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyor, önümüzdeki yaz sezonunu da göz önünde bulundurarak tüm ilgilileri çözüm için ivedilikle çaba göstermeye davet ediyoruz.

Trabzon Havalimanı Karadeniz'in Lideri Oldu Trabzon Havalimanı Karadeniz'in Lideri Oldu

AERONEWS24