Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-SEN)'den yapılan duyuruda İAÇ'ye devam edileceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre HTK-SEN Yönetim Kurulunca 7 – 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin (İAÇ) icra edilmesi kararlaştırıldı.

HTK-SEN'den yapılan duyuru

Hava trafik kontrolörlerimizin özlük hakları, ülkemizin çıkar ve menfaatleri için gerçekleştirdiğimiz inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin ikincisi başarıyla icra edilmiş; hava trafik kontrolörlerimizin aldıkları inisiyatiflerle sektöre sundukları katkının boyutu ortaya konulmuştur.

Taleplerimize ilişkin olarak hazırlanan ve bu hafta TBMM Ulaştırma Komisyonu’na sevk edilen torba yasa çalışmasında yer alacağı vadedilen taslak maddelerin her ikisinin de mezkur çalışmada bulunmadığı müşahede edilmiştir. Bu maddelerden birisi, hava trafik kontrolörlerimizin seyrüsefer (havacılık) tazminatında halihazırda kurumda görevli pilotlar için öngörülen orana çıkarılması, bir diğeri ise mesleki niteliklerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfına alınarak, emekliliğe esas ek göstergelerinin 4200’e çıkarılmasıdır.

Erzurum Havalimanı'nın 5 aylık performansı belli oldu Erzurum Havalimanı'nın 5 aylık performansı belli oldu

Bu maddelere ilişkin tüm maliyet, EUROCONTROL esasları çerçevesinde ekonomiye yük getirmeden karşılanabilecekken, “kamu dengeleri” ve “tasarruf genelgesi” öne sürülerek taslakta yer verilmemiştir. Halbuki hava seyrüsefer alanındaki asli operasyonel faaliyet, başka bir kamu kurumunda denkliği olmayan hava trafik kontrolörlerince yürütülmekte olup, yalnızca seyrüsefer tazminatına ilişkin talebin hayata geçirilmesiyle dahi ekonomimize yaklaşık 1.5 Milyar Lira, Hazineye de 500 Milyon Lira katkı sağlanacaktır. Dolayısıyla bu düzenlemenin “kamuda tasarruf” ile herhangi bir bağı olmadığı aşikardır.

Anlaşılacağı üzere taleplerimiz kolaylıkla çözümlenebilecek, ülkemize de katkı sağlayacak mahiyettedir. Torba yasaya ilişkin görüşmelerin halâ devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, çözüm noktasında kolaylıkla adım atılması ve verilen sözlerin hayata geçirilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, haklı taleplerimiz hususunda farkındalık oluşturmak, ülkemizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda adımlar atılmasını sağlamak adına Sendika Yönetim Kurulumuzca 7 – 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin (İAÇ) icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Bilindiği üzere İAÇ, “iş yavaşlatma” veya “iş bırakma” niteliğinde olmayıp, tamamen “yasal” bir sendikal faaliyettir.

Umuyoruz ki taleplerimizin hayata geçirilmesi hususundaki bürokratik engeller süratle aşılıp, Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı yerli ve milli duruşa yaraşır şekilde ülkemizin menfaatleri doğrultusunda konu çözüme kavuşturulmuş olur.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.