Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-SEN) tarafından düşük sezonda başlatılan ve ardından verilen sözler neticesinde ara verilen inisiyatif almadan çalışma uygulamasının yeniden başlaması sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde başlattığı İAÇ uygulamasına hız kesmeden devam ediyor.  Yeniden başlatılan İAÇ faaliyeti havayolu şirketlerini olumsuz yönde etkilerken, yolcuların ve özellikle de VIP taşımacılığı yapan şirketlerin de durumdan etkilendiği öğrenildi. 

Türkiye Avrupa'da sonuncu oldu

Avrupa hava sahasındaki yoğunluğa rağmen 41 EUROCONTROL üyesi arasında Türkiye, 5 Temmuz 2024 Cuma günü verilerine göre, zamanında kalkış ve zamanında varış zamanı bakımından tüm Avrupa hava sahasında en sonda yer aldı.

İŞTE İSTATİSTİKLER

Oran 1 (1)Oran 1 (2)

HTK-SEN 10 Maddede İAÇ hakkında açıklama yapılmıştı. İşte o açıklama;

1-HTK-SEN, 2022 Kasım ayında kuruldu. Kuruluşundan itibaren ilgili makamlarla yapılan ikili görüşmelerde hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarına ilişkin problemler dile getirildi ve çözüm beklendi. Fakat bu görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. 

2-2023 Eylül ayı sonunda, özlük hakları konusuna dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak maksadıyla “Bu faaliyet, Türkiye Yüzyılı için Bir Adımdır” sloganıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyeti ilan edildi. İyi niyet çerçevesinde İAÇ başlangıcı olarak, trafik yoğunluğunun az olduğu kış tarifesinin başlaması beklendi ve hava trafiğinin en az olduğu günler faaliyet günü olarak seçildi. 

3-2023 Kasım ayında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde özlük haklarına dair taleplerimizin yerine getirileceği sözü verilmesi üzerine İAÇ faaliyetine ara verildi.

4-Taleplerimize ilişkin kurum tarafından yapılan çalışmaya, EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde maliyeti karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın tüm kurum personeli dahil edildi. HTK-SEN, bu haliyle taslağın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veto yeme olasılığının yüksek olduğunu ifade etmesine karşın ilgililer “biz bu işi seçimden sonra kesin bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin” yaklaşımı sergiledi. 

5-Seçim sonrası TBMM’ye sevk edilen torba yasada bahsi geçen maddeyle birlikte 3 ayrı maddenin yer alacağı vadedilmişken, yalnızca geçmişte yapılan hatanın telafisi niteliğindeki bir ek ödeme maddesine yer verildi.

6-Ek ödeme maddesi de TBMM komisyon görüşmeleri esnasında, çoğunlukla maliyeti karşılanmayan birimleri temsil eden STK’ların baskısı ve maddenin ilgili kurum tarafından savunulmaması akabinde iptal edildi.

7-Gösterilen iyi niyete ve aylarca sabırla beklenilmesine karşın, ilgililerce hava trafik kontrolörleri büyük bir beklentiye sokulup en nihayetinde hiçbir vaat yerine getirilmeyerek derin bir hayal kırıklığına uğratıldı. 

8-Halihazırda da kolaylıkla çözümlenebilecek talepler için çalışma yapmak yerine, İAÇ süreci “etkisi yok” denilerek görmezden gelinmekte, başka hiçbir somut adım atılmamaktadır. 

SATS Gateway Services İşini Yeniden Yapılandırdı SATS Gateway Services İşini Yeniden Yapılandırdı

9-Verilen sözleri yok sayma, emeğin karşılığı ısrarla vermeme, faaliyetin etkilerini görmezden gelme vb. reflekslerle bu sorun çözülmeyecek, haklı talepler karşılık buluncaya dek İAÇ devam edecektir.

10- İAÇ’nin beraberinde getirdiği her türlü netice, bu sorunu çözümsüz bırakan ilgililerin mesuliyetindedir.

AERONEWS24