Bugün CNN TÜRK canlı yayınına katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Bolat'ın açıklamaları sonrasında HTK-SEN'den de açıklama yapıldı.

HTK-SEN'den yapılan açıklama

Bugün bir televizyon programındaki söyleşide hava trafik kontrolörlerimiz ve İAÇ faaliyetine ilişkin talihsiz açıklamaları üzülerek takip ettik. İAÇ’nin mahiyetinin tam anlamıyla kavranamadığını ortaya koyan bu açıklamalar, tehditvari yaklaşımla daha da talihsiz bir hâl almıştır. 

Öncelikle havacılık mevzuatının inisiyatif alınmaksızın harfiyen uygulanmasından ibaret olan İAÇ faaliyeti her ne kadar “şehir efsanesi” olarak nitelendirilse de bu faaliyetin etkisi, son bir aydır havacılık sektöründen gelen peş peşe açıklamalarla sabittir. Avrupa hava sahası yoğunluğundan, alakasız ülkelerdeki ATC yetersizliğine varıncaya dek her türlü argümanın rötarlara gerekçe olarak sunulduğu bu süreç, ülkemizdeki hava trafik kontrolörlerini ve haklı taleplerini görmezden gelmek için sürdürülen bilinçli bir yaklaşımın ürünüdür.

DHMİ Kayseri Havalimanı için ihale düzenleyecek DHMİ Kayseri Havalimanı için ihale düzenleyecek

Sektör paydaşlarınca tek bir merkezden yönetilircesine yürütülen inkar ve görmezden gelme metodu, buzdağının üstünü örtmeye çalışmaktan farksızdır. Bu yönde sergilenen çaba hava trafik kontrolörlerimizin haklı taleplerinin karşılanması için gösterilse çok daha kısa sürede netice alınabileceği aşikardır. 

İlaveten, her türlü kuralın en ince ayrıntısına kadar yazılı olduğu ve frekans konuşmalarından radar verilerine varıncaya dek her şeyin kayıt altında olduğu bir sektörde İAÇ ötesinde kasti geciktirmelerin varlığından söz edilmesi hayret vericidir. Bugüne dek hiçbir hava trafik kontrolörümüzce böyle bir yola tevessül edilmediği gayet iyi bilinmekteyken, somut bir kanıta dayanmaksızın töhmet altında bırakacak yaklaşımlar sergilenmesi ve mahkeme tehdidiyle göz korkutulmaya çalışılması kabul edilemez.  

Son olarak, İAÇ faaliyeti bir özlük hakkı arayışının da ötesinde ülkemizin her yıl kaybettiği yüzlerce milyon Euro’yu Türkiye’mize kazandırmanın mücadelesi olup, bu meblağ ekonomimize kazandırılıncaya dek kararlılıkla sürdürülecektir. Yerli ve milli bilince sahip herkesin bu mücadeleye destek olması, inkar ve tehdit yaklaşımından uzak, çözüm odaklı bir şekilde hareket edilmesi en büyük temennimizdir. 

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.