Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı

Boeing, çalışanları, çevre ve toplumları destekleme konusundaki ilerlemeyi özetleyen 2024 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Raporu'nu yayınladı. Sürdürülebilirlik Sorumlu Başkanı Brian Moran, "Sürdürülebilirlik konusunda daima güvenlik ve kaliteye bağlı kalarak kaydetmiş olduğumuz istikrarlı ilerlemeyi paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu temel değerlere bağlılığımızı yinelerken, şirket olarak sektörün karbonsuzlaşmasına odaklanmaktan, aynı zamanda toplumları kalkındırmak ve herkesin sesinin duyulduğu kapsayıcı bir kültüre teşvik etmekten güç alıyoruz" dedi.

İlerleme Alanları

Boeing'in 2024 raporunda öne çıkan başlıca ilerleme alanları şu şekilde sıralandı:

  • Yenilenebilir Enerji Kullanımı: 2023 yılında Boeing'in operasyonları için kullanılan enerjinin %39'u, doğrudan alımlar ve yenilenebilir enerji kredilerinin bir kombinasyonu yoluyla yenilenebilir elektrikten elde edilmiştir.
  • İşgücü Çeşitliliği: 2020’den bu yana Boeing’in ABD işgücü kapsamında etnik çeşitlilik yüzdesinde 6,4 puanlık artış ve küresel işgücü kapsamında ise kadın çalışan yüzdesinde 1,2 puanlık bir artış kaydedilmiştir.
  • Gönüllü Çalışma: Çalışanların 2023 yılındaki gönüllü çalışma saatlerinde 100.000 saatlik artış kaydedilmiş ve dünya çapında hayır işlerine toplamda 477.000 saat ayrılmıştır.
  • Hayır Kurumlarına Destek: Boeing Hediye Eşleştirme Programı doğrultusunda çalışan bağışları ile hayır kurumlarına 60 milyon dolar destek sağlanmıştır.
  • Etkinlikler ve İşbirlikleri: 100'den fazla etkili paydaşın katılımı ve havacılık sektörünün emisyon azaltım stratejilerini analiz etmek üzere Boeing Cascade İklim Etki Modeli ile desteklenen 20 büyük etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Karbon Yönetimi Stratejisi

Boeing, karbon yönetimi yaklaşımını “önce önle, sonra bertaraf et" stratejisi doğrultusunda geliştirmektedir. Bu yaklaşım, karbon emisyonlarını kaynağında azaltarak ve/veya önleyerek, örneğin yenilenebilir enerji ve verimli altyapıya yatırım yapmaya devam ederek ve kaynakların korunmasını teşvik ederek karbon emisyonunu azaltmayı amaçlamaktadır. Bertaraf etme yaklaşımı ise, azaltılması zor emisyonlar için dengeleme ve uzaklaştırma yöntemlerini içermektedir. Boeing, dengeleme portföyünü zaman içinde güçlendirmek ve çeşitlendirmek için kalıcı karbon giderme projelerine yaptığı yatırımları artırmaktadır. Ayrıca, havayolları müşterilerinin desteklediği, küresel piyasa temelli bir önlem olan Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Şeması’nı (CORSIA) önemli teknolojiler ve politika gelişimi açısından desteklemektedir.

Boeing'in bu raporda özetlenen güvenlik ve kaliteyi güçlendirmeye yönelik çalışmaları, şirketin 2024 Havacılık ve Uzay Güvenlik Müdürü Raporu ile de uyumludur. Bu adımlar, Boeing'in sürdürülebilir bir gelecek için attığı önemli adımları ve kararlılığını yansıtmaktadır.