Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma uygulaması (İAÇ) hakkında bir açıklama yaptı.

HTK-SEN'den yapılan açıklamada İAÇ sürecinin nasıl başladığı ve neden devam ettiği konusunda 10 maddede net bir durum özeti yapıldı.

HTK-SEN'den yapılan açıklama

1-HTK-SEN, 2022 Kasım ayında kuruldu. Kuruluşundan itibaren ilgili makamlarla yapılan ikili görüşmelerde hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarına ilişkin problemler dile getirildi ve çözüm beklendi. Fakat bu görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. 

2-2023 Eylül ayı sonunda, özlük hakları konusuna dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak maksadıyla “Bu faaliyet, Türkiye Yüzyılı için Bir Adımdır” sloganıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyeti ilan edildi. İyi niyet çerçevesinde İAÇ başlangıcı olarak, trafik yoğunluğunun az olduğu kış tarifesinin başlaması beklendi ve hava trafiğinin en az olduğu günler faaliyet günü olarak seçildi. 

3-2023 Kasım ayında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde özlük haklarına dair taleplerimizin yerine getirileceği sözü verilmesi üzerine İAÇ faaliyetine ara verildi.

4-Taleplerimize ilişkin kurum tarafından yapılan çalışmaya, EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde maliyeti karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın tüm kurum personeli dahil edildi. HTK-SEN, bu haliyle taslağın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veto yeme olasılığının yüksek olduğunu ifade etmesine karşın ilgililer “biz bu işi seçimden sonra kesin bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin” yaklaşımı sergiledi. 

5-Seçim sonrası TBMM’ye sevk edilen torba yasada bahsi geçen maddeyle birlikte 3 ayrı maddenin yer alacağı vadedilmişken, yalnızca geçmişte yapılan hatanın telafisi niteliğindeki bir ek ödeme maddesine yer verildi.

6-Ek ödeme maddesi de TBMM komisyon görüşmeleri esnasında, çoğunlukla maliyeti karşılanmayan birimleri temsil eden STK’ların baskısı ve maddenin ilgili kurum tarafından savunulmaması akabinde iptal edildi.

7-Gösterilen iyi niyete ve aylarca sabırla beklenilmesine karşın, ilgililerce hava trafik kontrolörleri büyük bir beklentiye sokulup en nihayetinde hiçbir vaat yerine getirilmeyerek derin bir hayal kırıklığına uğratıldı. 

8-Halihazırda da kolaylıkla çözümlenebilecek talepler için çalışma yapmak yerine, İAÇ süreci “etkisi yok” denilerek görmezden gelinmekte, başka hiçbir somut adım atılmamaktadır. 

Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı

9-Verilen sözleri yok sayma, emeğin karşılığı ısrarla vermeme, faaliyetin etkilerini görmezden gelme vb. reflekslerle bu sorun çözülmeyecek, haklı talepler karşılık buluncaya dek İAÇ devam edecektir.

10- İAÇ’nin beraberinde getirdiği her türlü netice, bu sorunu çözümsüz bırakan ilgililerin mesuliyetindedir.